Mobinfo.cz » Tablety

Další krok zpět: LA končí s iPady do škol


Vzor všech osvícených školských úřadů, LA School District, upouští od megalomanského plánu „jeden iPad každému žákovi“. Program nasazení tabletů do škol tak dostává další silnou ránu a nejspíš už se nevzpamatuje.

O nasazení tabletů do škol se mluví již dlouho. Odborníci argumentují nejrůznějšími výhodami, ať už je to interaktivnější podání učiva nebo setření rozdílů mezi dětmi z různých vrstev, o ušetření zad nebohých školáků od těžkých brašen plných učebnic ani nemluvě.

Přes několik pilotních pokusů ale zatím k nějakému velkému rozmachu tabletů ve školství nedošlo. Ukázalo se totiž, že pořízení vlastního tableto pro každé dítě od 6 do 18 let je extrémně finančně náročné. Objevily se také problémy se zabezpečením (jednak aby děti nevyužívaly internet, když se mají učit, jednak aby někdo děti prostřednictvím tabletů nesledoval), poruchovostí a nepřipraveností učitelů.

Školní okrsek LA, největší školní okrsek v USA, který byl mimochodem v zavádění tabletů vždycky leaderem, vzorem pro ostatní, nyní uznal, že plán dát každému dítěti jeho vlastní iPad byl poněkud megalomanský. Předně proto, že by úřady vyšel na 1,2 miliardy dolarů. Aktuálně tak počítá s tím,ž e tablety školám poskytne pouze pro účely skládání testů.

Reklama