Mobinfo.cz » Aplikace

Používá vaše škola tablety správně?


Microsoft a AV Media jsou dvě firmy, které stojí za kampaní Správná škola. Ptají se společně rodičů, jestli škola, do nichž posílají své děti, je „správná“, co se nasazení moderních technologií týče.

Zavádění tabletů do škol je velké téma posledních pár let. Zatím se to, aspoň v Česku, moc nedaří. Našly se sice školy, které nasadily tablety vlastními silami, moc jich ale není. Ministerstvo školství rozjelo projekt, který měl nejprve naučit pracovat s tablety pedagogický sbor, což je extrémně důležitý krok, bez nějž další nasazování nemá smysl.

Firmy Microsoft a AV Media se tedy rozhodly jít na to z jiné strany, přes rodiče. Rozjely kampaň Správná škola, která sestává z krátkých videí promítaných v kině a zejména z webu www.spravnaskola.cz, kde najdete další videa a materiály. Celou kampaní se táhne hlavní otázka – používá vaše škola technologie správně?

Kampaň Správná škola ukazuje využití tabletů ve výuce i při domácí přípravě a možnosti jejich spolupráce s interaktivní tabulí, kterou už nasadily do výuky stovky škol. Všichni žáci se mohou k tabulím snadno připojit pomocí svého mobilu nebo tabletu, s tabulí pracují jako s dotykovým displejem, případně používají barevné popisovače nebo reagují pomocí softwaru využívajícího jejich gest.

Reklama