Mobinfo.cz » Aplikace

Soud EU: knihovny mohou nabízet elektronické knihy


Zajímavé rozhodnutí vydal minulý týden Soudní dvůr Evropské unie. Rozhodl totiž, že knihovny v EU státech mají právo převádět veškeré své tištěné fondy do elektronické podoby a tu pak poskytovat svým čtenářům, ovšem výhradně ke čtení.

O toto rozhodnutí se zasloužil jeden německý vydavatel. Univerzitní knihovna totiž naskenovala jeho knihu a nabízela ji svým čtenářům, i když tento vydavatel prodával knihu i v elektronické podobě. Obrátil se proto na německý soud, aby knihovně přikázal, že si má koupit elektronickou knihu, a tu pak nadále poskytovat čtenářům. Němečtí soudci a soudkyně si nevěděli rady, obrátili se proto k vyšší instanci.

Evropský soudní dvůr pak rozhodl, že žádná část evropské legislativy nebrání knihovnám, aby výše popsaný postup prováděly i nadále. Pokud knihu či časopis vlastní v papírové podobě, mohou ji bez dalšího svolení vydavatele digitalizovat (určitě už jste v knize viděli prohlášení „Žádná část této knihy nesmí být ukládána do elektronického systému bez svolení vydavatele“). Digitalizovaný obsah pak mohou nabízet svým klientům prostřednictvím „specializovaných terminálů“, které neumožňují ukládání ani tisk.

Ukládání a tisk už se totiž nedají zahrnout do knihovní licence, jedná se vytvoření nové kopie, na což už knihovna právo nemá. Nicméně rozhodnutí soudu otevírá zajímavé možnosti. Právě půjčování elektronických knih (a časopisů) je něco, co nám zatím chybí. Lidé, kteří čtou několik knih měsíčně, si je většinou nekupují, půjčují si je v knihovně. Ani po zavedení ebooků své chování příliš nezměnili, jen knihovny vyměnili za pololegální internetové servery.

Pokud by se podařilo vytvořit takovou čtečku, která by dala vydavatelům záruku nekopírovatelnosti a netisknutelnosti, klidně by mohla vzniknout půjčovna elektronických knih.

Reklama