Mobinfo.cz » Aplikace, Tablety

Tablety ve školách jsou super, vyplývá z výzkumu O2


Telefónica O2 si nechala udělat výzkum mezi studenty středních a vysokých škol, jejich rodiči a také učiteli. Z výzkumu vyplynulo, že rozšíření tabletů v českém školství je na vzestupu, učitelé by jejich větší nasazení přivítali, rodiče se trochu bojí.

Tablety samozřejmě nejsou jedinou IT pomůckou, kterou mohou čeští následovníci Komenského při své práci využívat. Nikoho asi nepřekvapí, že podle zmíněného výzkumu jsou nejpoužívanější technikou ve výuce počítače následovány interaktivními tabulemi a online úložišti pro sdílení výukových materiálů. Na otázku, zda se při výuce využívají tablety, odpovědělo kladně 19 % učitelů, 4 % studentů a 9 % rodičů.

Více než tři čtvrtiny dotazovaných učitelů by podporovaly větší rozšíření tabletů mezi žáky a jejich využívání pro studijní účely. Všechny tři skupiny dotazovaných se shodují na tom, že tablet může být vhodnou pomůckou při výuce. Třetina dotazovaných učitelů se domnívá, že studenti, kteří využívají tablet ke studiu, mají lepší studijní výsledky. S tímto názorem souhlasí také téměř polovina rodičů.

O2_tabletyveskolach

Méně optimističtí jsou učitelé při využívání chytrých telefonů, jejichž začlenění do výuky podporuje pouze polovina z nich. Zatímco 70 % učitelů v poslední době zabavilo během výuky mobilní telefon, u tabletu to byla pouze třetina dotazovaných. Jako největší negativum používání tabletů ve výuce vnímají žáci, učitelé i rodiče rozptylování od výuky. Učitelům vadí také možnost podvádění při testech. Chytrý telefon jako tahák používá však pouze 16 % dotazovaných studentů, tablet pouhé 1 % z nich. Studenti častěji tahák napsaný ručně nebo vytištěný z počítače. Rodiče se obávají prohlubování závislosti na moderních technologiích.

Z průzkumu vyplynulo, že vlastní tablet má 21 % dotazovaných žáků, stejný počet si ho od někoho půjčuje. Více než polovina dotazovaných žáků, kteří mají k dispozici vlastní tablet, ho nosí s sebou do školy. Tam ho využívají k hledání informací k výuce na internetu, k zapisování poznámek, nebo ke sledování sociálních sítí. Více jak polovina studentů přiznala, ke komunikaci s ostatními spolužáky během výuky využívá Facebook.

Reklama