Mobinfo.cz » Tablety

U O2 můžete podepsat smlouvu na displeji tabletu


O2 zavádí ve svých prodejnách tzv. vlastnoruční digitální podpis. Veškeré smluvní dokumenty nově podepíšete přímo na displeji tabletu či speciální podložce, O2 vám je elektronicky pošle e-mailem, takže ušetříte nejen naše lesy, ale také místo v domácím archivu dokumentů.

Papírová podoba podepsaných dokumentů bude vydávána jen na vyžádání. Ta elektronická vám, jak už bylo řečeno, dorazí na e-mail a najedete ji v samoobsluze Moje O2. Vlastnoruční zaručený podpis by měl postupně nahradit běžnou papírovou dokumentaci. Tímto krokem chce společnost zvýšit rychlost obsluhy, posílit bezpečnost smluv a díky poklesu objemu tisku také přispět k větší ochraně životního prostředí. Jen pro zajímavost, aktuálně se na všech prodejnách O2 v Česku vytiskne 2 070 000 listů dokumentace.

Vlastnorucni_digitalni_podpis_1Vlastnorucni_digitalni_podpis_2

Jak takový podpis funguje? Na displej tabletu nebo speciální podložku načmáráte svou obvyklou muří nožku. Přístroj dokonale zachytí jednak její podobu, jednak také tlak, který při psaní používáte, stejně jako rychlost jednotlivých tahů. Takto vytvořený podpis je připojen k podepsanému dokumentu, ten je navíc ochráněn proti jakékoliv změně za pomocí tzv. hashe. V případě sporu tak může znalec ověřit jak nezměněnost dokumentu, tak pravost podpisu.

Vlastnorucni_digitalni_podpis_3

Reklama